ร่วมทดลองใช้งาน ห้องลองเสื้อเสมือนจริง (Augmented Reality)
โดยก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านต้องมีกล้อง webcam เชื่อมต่ออยู่ และจำเป็นต้องโหลด marker มาใช้งานเสียก่่อน http://lublaeteenjok.com/ar/marker/vni_marker.pdf
สามารถเรียนรู้วิธีใช้งานจากรูปด้านล่าง

สามารถเรียนรู้วิธีใช้งานจากรูปด้านล่าง
 

http://lublaeteenjok.com/ar/src/simpleVideo.html