วีดีทัศน์แนะนำเกี่ยวกับ ผ้าซิ่นตีนจก ผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีภาพยนตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยคุณจงจรูญ มะโนคำ